Anderhalf miljard euro scholingsgeld blijft op de plank liggen

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Werkgevers reserveren jaarlijks ruim 4 miljard euro voor opleidingsbudgetten, maar iets meer dan de helft daarvan wordt benut voor de scholing van werknemers. Bij driekwart van de Nederlandse bedrijven is jaarlijks gemiddeld 700 euro per werknemer beschikbaar voor scholing. Maar door drukte op het werk, of door eerdere negatieve leer-ervaringen, spreken werknemers hun scholingsmogelijkheden niet optimaal aan.
personeelsnet
29-01-2024 10:31