Plan nieuwe toelatingsstelsel uitzendbureaus in internetconsultatie

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Een nieuw toelatingsstelsel moet malafide ondernemingen uit de markt weren en een eerlijk speelveld waarborgen. Het kabinetsplan, uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is vanaf 25 januari in ‘internetconsultatie’.  In 2020 presenteerde het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) het rapport ‘Geen Tweederangsburgers’. Het kabinet voert de aanbevelingen van de commissie Roemer onverkort en [...] Het bericht Plan nieuwe toelatingsstelsel uitzendbureaus in internetconsultatie verscheen eerst op Flexmarkt.
flexmarkt
25-01-2024 14:39