AZW-Breed; terug in Z&W 3 jaar na uitst. naar uitzendbranche, 2017-2019

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
In deze tabel wordt nader onderzoek gedaan naar de groep werknemers die uitstromen naar de bedrijfstak (2e digit) '78 - Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer' (vanaf nu: uitzendbranche). Hierbij wordt onderzocht of een werknemer die uitstroomt naar de uitzendbranche in de 3 jaar volgend op het moment van uitstroom (op enig moment) weer terugkeert als werknemer in zorg en welzijn.
cbs
21-11-2023 00:00