Werkdruk wordt doorslaggevende factor voor werzoekenden

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
De arbeidsmarkt is dynamisch en werkzoekenden houden nu meer rekening met de werkdruk, salaris en een vast dienstverband, voordat ze solliciteren. Werkgevers en HR-adviseurs moeten daar rekening mee houden, als ze concurrerend willen blijven bij het aantrekken en behouden van talent. Voor HR-adviseurs is het cruciaal om deze verschuivingen te begrijpen om strategieën voor talentwerving en -behoud effectief vorm te geven.
personeelslog
04-09-2023 10:47