Overheid maakt meer gebruik van uitzend- en detacheringskrachten dan ooit

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
De flexmarkt lijkt zich te stabiliseren na een periode van sterke krimp van de uitzendbranche. Na de industrie is de overheid inmiddels de grootste inlener van uitzend- en detacheringskrachten. Nooit eerder was de inhuur van deze flexkrachten door de overheid zo groot....
flexnieuws
30-08-2023 19:54