Loonkosten bedrijfsleven stijgen met ongeveer zeventien miljard euro in 2023