AEX-bedrijven kiezen vaker voor jongere commissarissen

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Van alle door AEX-bedrijven in 2022 nieuw aangestelde commissarissen daalde de gemiddelde leeftijd met 1,5 jaar: van 59,3 in 2021 naar 57,5 in 2022. Bij 52 procent van de nieuwe aanstellingen in het afgelopen jaar kozen AEX-bedrijven voor een vrouw (was 55 procent in 2021). Het aandeel vrouwen in de Nederlandse Raden van Commissarissen komt daarmee op 36 procent.
managers online
12-05-2023 06:45