Nieuwe werkwijze keuringsartsen draagt bij aan kortere wachtlijsten bij UWV

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Het lukt uitvoeringsorganisatie UWV al enige tijd niet om de sociaal medische beoordelingen binnen de gestelde termijnen af te werken. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan keuringsartsen die de beoordelingen moeten uitvoeren. Dat is heel vervelend voor werknemers die door ziekte langdurig (gedeeltelijk) niet meer kunnen werken. Door de lange wachtlijsten bij UWV zitten nu 17 duizend mensen onaanvaardbaar lang in onzekerheid over hun inkomen. En ook werkgevers weten niet precies waar ze aan toe zijn en stellen UWV daarvoor aansprakelijk. Een nieuwe werkwijze moet voor verbetering zorgen.
personeelsnet
01-05-2023 12:13