Vervallen vakantiedagen automatisch?

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Jazeker mag dat. Bij vakantiedagen is het altijd belangrijk om onderscheid te maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, omdat voor beide andere regels gelden. In de wet staat inderdaad dat (alleen) wettelijke vakantiedagen – vier werkweken per jaar waar iedere werknemer recht op heeft – vervallen als ze op 1 juli van het jaar waarna ze zijn opgebouwd, niet opgenomen zijn. Deze regel was bedoeld om werknemers aan te sporen om daadwerkelijk vakantie op te nemen. Maar in de praktijk blijkt dat rechters niet zomaar bereid zijn om werknemers hun vakantiedagen te ontzeggen. Een werkgever moet een werknemer actief geïnformeerd en gewaarschuwd hebben dat vakantiedagen bijna gaan vervallen. Een algemeen berichtje op intranet volstaat meestal niet. Als je ziet dat een werknemer tegen 1 juli nog wettelijke dagen van het voorgaande jaar over heeft, dan moet je hem erop wijzen dat hij ze kwijt is als hij ze niet voor 1 juli opneemt. Dan moet hij natuurlijk ook nog w...
xperthr
15-03-2023 11:36