De voors en tegens van een verplichte vertrouwenspersoon in elk bedrijf

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Alle werkgevers moeten verplicht een vertrouwenspersoon aanstellen, tot de kleinste werkgever. GroenLinks wil hiervoor de Arbeidsomstandighedenwet aanpassen. Mogelijk blijft het hier niet bij. Het ministerie van SZW onderzoekt of het mogelijk is een gedragscode en een klachtenregeling verplicht te stellen.14 maart 2023Topic: Arbo
hr praktijk
14-03-2023 15:53