Moet je een stagiaire een stagevergoeding betalen?

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
De wet verplicht ondernemingen niet om een stagevergoeding aan stagiaires te betalen. In de cao kan wel iets opgenomen zijn over stagevergoedingen. In dat geval moeten die regels worden toegepast. Maar sinds begin dit jaar zijn er wel ontwikkelingen ten aanzien van stagevergoedingen. Zo heeft de overheid zichzelf de verplichting opgelegd om aan stagiaires een stagevergoeding te betalen. En daarnaast is drie weken geleden door een groot aantal partijen het zogenoemde ‘stagepact’ ondertekend. In dat pact hebben verschillende organisaties, waaronder de MBO Raad, VNO-NCW, MKB-Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, CNV Onderwijs en CNV Jongeren, FNV en FNV Young & United, de Algemene Onderwijsbond, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onder meer afgesproken om in het vervolg aan stagiaires een passende vergoeding te betalen. In het stagepact is voor 2023 afgesproken dat alle stu...
xperthr
09-03-2023 20:37