Hebben stakers recht op loon?

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
In principe hebben werknemers die staken geen recht op loon. Werknemers schorten hun verplichting om te werken tijdens een staking op, waardoor zij hun aanspraak op loon verliezen. Ook op arbeidsvoorwaarden die afhankelijk zijn van het werk, zoals een dertiende maand, een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en vakantiedagenopbouw, hebben de stakers over de dagen waarop ze staken geen aanspraak. En recht op een WW- uitkering of op een bijstandsuitkering hebben de stakende werknemers ook niet. Bij stakingen die georganiseerd zijn of gesteund worden door een vakbond, krijgen de stakers die bij die vakbond zijn aangesloten vaak wel een vergoeding uit de stakingskas van de vakbond. Of werknemers die niet staken maar ook niet aan het werk kunnen omdat hun collega’s staken – bijvoorbeeld omdat de toegang tot de werkplek door de stakers is geblokkeerd – recht hebben op loon ligt gecompliceerder. Het hangt af van de omstandigheden. Als de staking het gevolg is...
xperthr
02-03-2023 17:00