Nieuwe Wet bescherming klokkenluiders: dit zijn de vereisten waaraan de meeste werkgevers hun regeling moeten aanpassen

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Werknemers die een misstand zien, hoeven dat niet meer intern te melden. Ze mogen dat voortaan ook melden buiten het bedrijf. Ook uitzend- of oproepkrachten hebben inmiddels dit recht. Het zijn de meest opvallende veranderingen van de Wet bescherming klokkenluiders, die op 18 februari j.l. in werking is getreden. De nieuwe vereisten op een rij. Inclusief een checklist opstellen van een klokkenluidersregeling.Topic: Arbo
hr praktijk
21-02-2023 12:15