Werknemers controleren gebeurt steeds meer – dit zijn de regels

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Bij 13% van de werkenden registreert de werkgever welke websites hun medewerkers bezoeken en bij 1 op de 3 hangen camera’s op het werk, zo blijkt uit het CNV-onderzoek onder 2600 werkenden. Bijna een kwart geeft aan dat de monitoring van werkzaamheden de afgelopen jaren toeneemt. De laatste jaren is thuiswerken de standaard geworden. Hierdoor kan je als werkgever gaan twijfelen of jouw werknemers wel echt aan het werk zijn. De vraag is vervolgens of monitoring het antwoord is en of het niet beter is je werknemers te vertrouwen. Mocht je toch overgaan tot monitoring, dan geldt hiervoor een lange lijst met strenge regels. Regels voor monitoring Om werknemers te mogen monitoren moet sprake zijn van: Gerechtvaardigd belang Het belang van de werkgever, dat kan v...
xperthr
16-02-2023 11:55