Nieuwe cao Uitzendkrachten vanaf 1 juli 2023

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Op 1 juli 2023 wijzigt de cao voor uitzendkrachten. Bovendien werd onlangs bekend dat per 1 juli waarschijnlijk de leeftijd waarop je gaat deelnemen aan een pensioenregeling op 18 jaar wordt gesteld, waar dat voor uitzendkrachten nu nog 21 jaar is. Ook de wachttijd wordt afgeschaft, waar die nu nog 8 weken is. De gevolgen lichten wij hierna toe, maar de belangrijkste consequentie is dat de kostprijsopbouw daardoor wijzigt. De hoofdlijnen van de afspraken:  De uitlener zal altijd het arbeidsverleden en de relevante werkervaring moeten gaan vertalen naar periodieken, ook als in de cao van de klant staat dat dat geen verplichting is. Met ervaring bij een nieuwe opdrachtgever starten met het laagste loon in de schaal mag dus niet meer (ingang 1 juli).Als het recht op een periodiek afhangt van een goede beoordeling, maar de uitzendkracht krijgt geen beoordeling(sgesprek), dan heeft hij wel degelijk recht op het periodi...
xperthr
15-02-2023 14:28