Tekort aan personeel voor energietransitie rond recordniveau

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Tekort aan personeel voor energietransitie rond recordniveau • Naarmate energietransitie vordert, vormen personeelstekorten groter struikelblok • Sterke groei zelfstandige bouwinstallateurs • Robotisering en hoger welzijn personeel kunnen uitkomst bieden ABN AMRO publiceert hier vandaag een nieuw rapport over. Het kabinet streeft ernaar met het klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro de energie-infrastructuur voor onder meer waterstof en aardwarmte te versterken. Daarnaast zijn de uitbetalingen van subsidies voor isolatiemaatregelen, zonneboilers, (hybride) warmtepompen, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening – zogenoemde ISDE-subsidies – toegenomen, volgens (geanomiseerde) data van ABN AMRO. Ruim één op drie vacatures gericht op energietransitie onvervulbaar Er wordt dus fors op ingezet, maar de steeds grotere personeelstekorten zijn een spelbreker voor de voortgang van de energietransitie. Juist bij beroepen die hierbij een grote rol spelen, is het extra moeilijk om aan personeel te komen. In november 2022 bereikte dit personeelstekort een piek en was 39 procent van deze vacatures onvervulbaar. Eind december was het tekort iets gedaald, naar 36 procent. Zo zijn installatiemonteurs, werkvoorbereiders, calculators, isoleerders van muren, daken en vloeren en werknemers in de grond- weg- en waterbouw moeilijk te vinden. Aan vakmensen is al langere tijd een groot tekort. Naarmate de energietransitie vordert, wordt dit een groter struikelblok. ABN AMRO constateert dit op basis van zijn arbeidsmarktindicator, die met behulp van data van Werk.nl rekening houdt met beroepsvoorkeuren van werkzoekenden en hoe ver zij willen reizen voor een vacature. Eind december was het tekort iets afgenomen naar ruim 36 procent. In veel grote steden ruim helft vacatures onvervulbaar Vooral in grote steden zijn deze personeelstekorten een groot probleem. Zo is in steden als Groningen (73 procent), Eindhoven (72 procent), Rotterdam (67 procent) en Amsterdam (65 procent) volgens ABN AMRO ruim de helft van deze vacatures onvervulbaar. Tegelijkertijd ontstaan nieuwe kansen voor zzp’ers. Zo werden er in de eerste drie kwartalen van 2022 ruim 3.400 zelfstandige bouwinstallateurs opgericht; zo’n 30 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De mogelijke keerzijde van deze groei is dat zelfstandigen de arbeidsmarkt kunnen betreden zonder gekwalificeerde opleiding of certificering. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van het werk. Ook lopen de tekorten per type specialist binnen de aan de energietransitie gerelateerde beroepen uiteen. Voorbeelden van zeer krappe beroepen zijn installatiemonteurs voor dakwerk, sanitair, verwarming, gas- en waterleiding, werkvoorbereiders en calculators voor zowel installatietechniek als voor grond- weg en waterbouw en isoleerders van muren, daken en vloeren van woningen en kantoren en monteurs van elektriciteitsnetten. Anderzijds zijn er in deze groep ook ruime beroepen volgens onze indicator, zoals technologisch milieudeskundigen. Robotisering en inzetten op welzijn personeel kunnen helpen Naar verwachting is ook in de komende jaren, mede door de vergrijzing, sprake van een krappe arbeidsmarkt. “Naast het vergroten van de instroom en het behoud van gekwalificeerd personeel kan robotisering helpen, zoals het inzetten van drones voor onderhoud”, stelt Sonny Duijn, Sector Econoom Thema’s van ABN AMRO. “Daarnaast moet de aantrekkingskracht van banen in de techniek worden vergroot. Dat kan door sterker in te zetten op het welzijn van medewerkers – zoals op het gebied van veiligheid – en het flexibiliseren van arbeidstijden. Werknemers blijken daarnaast bereid van baan te wisselen. Hierdoor kan mogelijk óók meer personeel voor de energietransitie beschikbaar komen.” Bron: ABN AMRO, 25 januari 2023 Lees ook Explosieve groei vacatures in de energietransitie 55 relevante beroepen voor aanleg energie-infrastructuur STAR en Sentijn werven trainees voor de energietransitie Tekort aan vakmensen voor klimaatdoelen gebouwde omgeving UWV biedt inspiratiekaart voor kansrijke (klimaat)baan
flexnieuws
25-01-2023 08:47