Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Waar mogelijk wordt in het Jaarrapport aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. Ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland komt aan bod. Nieuw dit jaar is aandacht voor werknemers in het brede jeugddomein en wat zij vinden van de werkomstandigheden. In aanvulling hierop is een rondgang gemaakt langs een aantal gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland om verder in te gaan op de arbeidsmarktuitdagingen van de Jeugdzorg. Het Jaarrapport is samengesteld door het CBS in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
cbs
19-01-2023 15:23