EU gaat loonkloof te lijf met nieuwe regels loontransparantie

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
De wet is er duidelijk over. Werkgevers mogen geen onderscheid maken bij de beloning van mannen en vrouwen bij gelijk werk. In de praktijk is dat nog niet altijd het geval, getuige bijvoorbeeld de zaak waarin een bedrijfsjuriste een zaak aanspande tegen Wehkamp, haar werkgever – en die zij won. In Europa bedraagt de loonkloof nog altijd 13%; in Nederland ligt die ongeveer op het Europese gemiddelde. Wat vinden HR-professionals? De loonkloof wordt kleiner, maar verdwijnt niet. In 2022 spraken HR-professionals zich uit over de loonkloof in een survey van XpertHR. Veruit de meerderheid (85%) vindt de discussie en aandacht rond het onderwerp helemaal terecht. Bijna de helft (47%) vindt zelfs dat Nederlandse bedrijven hun salarisdata verplicht zouden moeten publiceren, zoals dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Europese richtlijn Zover is het nog niet, maar een nieuwe Europese wet gaat wel die richting uit. Om de loonkloof te verkleinen, kwam de Europese Commissie in 2021 met een plan om bedrijven te verplichten tot meer loontransparantie. In december 2022 bereikten de Raad van EU en het Europese parlement overeenstemming over een aantal maatregelen: Werknemers krijgen het recht om te informeren wat collega’s in dezelfde functie ongeveer verdienen.Bij bedrijven met een loonverschil groter dan 5 procent kunnen werknemers een loononderzoek aanvragen. Als er geen goede verklaring is voor de verschillen, moeten maatregelen volgen om de loonkloof te dichten.Werknemers krijgen meer mogelijkheden krijgen om ongelijke lonen aan te vechten. De bewijslast dat collega’s met hetzelfde werk evenveel verdienen, komt bij de werkgever te liggen.Organisaties met meer dan 100 medewerkers krijgen een rapportageplicht.Werkgevers moeten sollicitanten op voorhand duidelijk maken wat het salaris ongeveer zal zijn. Of dat expliciet vermeld moet worden in de vacaturetekst is nog niet duidelijk De richtlijn moet nog worden aangenomen door het Europees Parlement en wordt daarna omgezet in nationale wetgeving. Doorstroming naar de top Ook als sprake is van gelijke beloning voor gelijk werk kan nog steeds sprake zijn van een loonkloof. Aegon bijvoorbeeld onderzocht haar eigen loonkloof, en constateerde dat het vooral de ongelijke doorstroming naar de top is waardoor vrouwen overall minder verdienen. De belangrijkste factoren die bijdragen aan de loonkloof zijn: Vrouwen hebben vaker carrièreonderbrekingen vanwege kinderen.Er is een ongelijke man/vrouwverdeling in managementfuncties.Vrouwen werken vaker parttime.Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in lager betaalde banen (onderwijs, zorg en welzijn, etc.). Meer weten? Het kan verstandig zijn om als werkgever alvast voor te sorteren op de nieuwe regels. Ook aan de slag met gelijke beloning en heb je behoefte aan meer informatie, neem dan contact met onze Xpert Gijs op. Ja, ik wil contact! .advgbbtn-f5269c79-af2a-4996-b61e-d67b3a9fee94{font-size:18px;color:#404040 !important;background-color:#ffbc42 !important;margin:0px 0px 0px 0px !important;padding:10px 30px 10px 30px;border-width:1px !important;border-style:none;border-radius:4px !important;}.advgbbtn-f5269c79-af2a-4996-b61e-d67b3a9fee94:hover{color:#ffffff !important;background-color:#0038b1 !important;box-shadow:1px 1px 12px 0px #ccc;opacity:1;transition:all 0.2s ease;}.advgbbtn-f5269c79-af2a-4996-b61e-d67b3a9fee94 > i {display: none !important;}
xperthr
17-01-2023 11:42