Mag je schulden van de werknemer verrekenen met zijn eindafrekening?

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Het antwoord van Edith van Schie Ja, dat mag. Bij verrekeningen tijdens een dienstverband geldt de beperking van de beslagvrije voet. Dat is een minimumbedrag dat altijd aan de werknemer uitbetaald moet worden om van te kunnen leven. De hoogte van de beslagvrije voet is niet voor iedereen gelijk, maar hangt af van het inkomen en van de gezinssituatie van de werknemer. Op deze pagina van de Rijksoverheid kan de hoogte van de beslagvrije voet worden berekend. De beperking van de beslagvrije voet geldt echter niet bij de eindafrekening van een dienstverband. Een werkgever is in principe zonder meer bevoegd om bij de eindafrekening alles te verrekenen wat de werknemer op dat moment aan de werkgever verschuldigd is. Maar let op: als bijvoorbeeld zonder voorbehoud is afgesproken dat de werknemer de lening in delen mag afbetalen, dan kan bij einde dienstverband dus niet ineens het hele bedrag worden verrekend. Wel het tot dan toe verschuldigde. Voor de verrekening zal de werkgever een ‘verrekeningsverklaring’ aan de werknemer moeten sturen waarin hij verklaart dat hij zal verrekenen. Daarin moet precies staan welk bedrag de werkgever nog van de werknemer tegoed heeft en hoe dat bedrag is berekend. Lees hier het antwoord op de vraag van vorige weken: Ontslag of geen ontslag?Mogen werknemers feestdagen als kerst en Suikerfeest ruilen?Bouwt een werknemer vakantiedagen op tijdens ouderschapsverlof?
xperthr
11-01-2023 17:58