HR-beleidsagenda 2023: hogere eisen aan een mensgericht HR-beleid

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
HR-beleid is alleen effectief als we de context meenemen waarin de organisatie opereert. En in 2023 gaat de samenleving het werk van de HR-adviseur flink beïnvloeden. Organisaties die hun HR-beleid tegen het licht houden, willen weten of dat nog wel bijdraagt aan het werkplezier van werknemers zodat zij bij de organisatie willen blijven werken. Want de schaarste aan personeel gaat de HR-beleidsagenda beheersen. Als we onze welvaart willen behouden, zal Nederland met arbeidsmigranten blijven werken. Maar hun inzet zal in de toekomst meer gaan kosten. Bedrijven moeten daarnaast innoveren, investeren in hun personeel en HR moet weer mensgericht gaan werken. De belangrijkste taak van de HR-adviseur wordt de zorgvuldige begeleiding van werknemers bij de ontwikkeling van hun loopbaan binnen de organisatie.
personeelsnet
10-01-2023 09:33