‘Als de werknemer verzuimt’, editie 2023

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Het handboek ‘Als de werknemer verzuimt’, editie 2023, is een handig naslagwerk voor de bedrijfsvoering van organisaties en/of dienstverlening aan derden. Het boek is geschreven door Jaco Coster en Mr. Ben de Bruin. In het boek wordt op een leesbare en praktische manier alle actuele wet- en regelgeving behandeld rond het thema arbeid en verzuim: BW, ZW, WIA, WAO, Wajong, Wfsv en WVP (Wet Verbetering Poortwachter). Veel informatie, in heldere taal geschreven en zonder vakjargon. Het bevat o.a. de volgende onderwerpen: • Arbeidsovereenkomsten, uitzend- en payrollovereenkomsten • Loondoorbetaling bij ziekteverzuim • Transitievergoeding en compensatie • Re-integratieverplichtingen (Wet verbetering poortwachter) • Arbo en de adequate verzuimaanpak • No-riskpolis • Werkgeverspremies en aan verzuim gerelateerde kosten • Alle subsidieregelingen en premiekortingen • Voor- en nadelen eigenrisicodragen ZW en WGA • Privacy en verzuim • Banenafspraak en quotumheffing • Voornemens, maatregelen en lopende wetsvoorstellen in 2023 Het boek telt 374 pagina’s en is vanaf heden te bestellen via: www.jcinteractive.nl/boeken-bestellen. Op deze site zijn de volledige inhoudsgave en een aantal inkijkpagina’s te vinden. Na bestelling wordt het boek binnen ca. 5 werkdagen geleverd (print-on-demand). De editie 2023 is binnen enkele weken ook verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel en via Bol.com. De prijs is € 62,50 exclusief 9% btw en verzendkosten. Bron: Jaco Coster/Ben de Bruin, 10 januari 2023 Lees ook Help, mijn medewerker is ziek – AVG en ziekteverzuim Verzuimbegeleiding en privacy, een moeizaam huwelijk?
flexnieuws
10-01-2023 11:00