Rapportage Integratie en Samenleven 2022

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
De Rapportage Integratie en Samenleven 2022 beschrijft hoe verschillende herkomstgroepen zich verhouden tot het gemiddelde van de totale Nederlandse bevolking. De rapportage brengt de positie van de verschillende herkomstgroepen in Nederland in beeld aan de hand van de thema’s bevolking, wonen, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie. Het rapport behandelt de vraag of de verschillen afnamen in de afgelopen jaren en of de tweede generatie, die in Nederland werd geboren, naar het gemiddelde toe beweegt ten opzichte van migranten die in het buitenland werden geboren. Daarnaast bevat de rapportage drie verdiepende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op verschillen tussen herkomstgroepen in ziekenhuisopname als gevolg van COVID-19 besmetting. Het tweede hoofdstuk behandelt de schoolloopbanen van de tweede generatie. Het derde hoofdstuk toont de inkomensmobiliteit tussen familiegeneraties naar herkomst. Deels bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
cbs
15-11-2022 11:31