Jongeren verdienen meer, maar als vrouw minder

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Gemiddeld verdienen jongeren 74 procent meer dan het minimumloon, blijkt uit onderzoek van werkapp Maqqie onder 7.000 werknemers. Vanaf de leeftijd 20 tot 25 jaar is dat verschil kleiner, maar wordt er toch 19 procent meer betaald dan wettelijk verplicht is. Opvallend is dat vrouwen vanaf jonge leeftijd al 4 procent minder betaald krijgen dan mannen. Jonge vrouwen verdienen minder Opvallend is dat mannen tussen de 15 en de 25 jaar gemiddeld 9,92 euro per uur verdienen terwijl vrouwen van die leeftijd 9,54 euro op uurbasis ontvangen. Dat is een verschil van 4 procent. Het percentage jonge vrouwen dat minder betaald krijgt dan mannen ligt lager dan het landelijke gemiddelde van 31% (cijfers CBS) wat is gebaseerd op alle leeftijden. Het CBS concludeerde dat twee derde van het loonverschil kan worden verklaard doordat vrouwen minder uren werken. Mannen werken in een vaste baan gemiddeld 33 uur per week en vrouwen 25 uur. Uit de cijfers van Maqqie blijkt dat jonge vrouwen gemiddeld 28,3 uur werken en mannen 29,45 uur. Dit is nauwelijks verschillend en dat kan verklaard worden door het feit dat deze groep jongeren ook nog studeert. Wanneer er op brancheniveau wordt gekeken blijkt dat mannen met name in de horeca (9,95 euro) en transport & logistiek (11,87 euro) werken. Vrouwen zijn met name werkzaam in de horeca (9,82 euro) en retail (7,70 euro). De branche kan dus meespelen in het inkomensverschil op jonge leeftijd, maar in de horeca-branche is er al een verschil van 13 cent tussen mannen en vrouwen. In de retailbranche is dat verschil groter, daar verdienen mannen gemiddeld 8,64 euro en vrouwen 7,70 euro. Inkomenscijfers Uit de cijfers van Maqqie blijkt dat jongeren tussen de 15 en de 20 jaar gemiddeld 8,58 euro verdienen. Het minimumloon voor deze leeftijdscategorie ligt op 4,93 euro. Dat is een verschil van 74 procent in extra inkomen. Hoe ouder de werknemer wordt, hoe kleiner het verschil tussen het minimumloon en gemiddeld inkomen wordt. Werknemers tussen de 20 en de 25 jaar verdienen gemiddeld 10,83 euro en het wettelijk minimumloon ligt voor deze categorie op 9,10 euro. Dat is een verschil van 19 procent. Bron: Maqqie, 15 november 2022 Lees meer Slechts helft vacatureteksten in Nederland bevat salarisinformatie CBS en TNO: Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen
flexnieuws
15-11-2022 14:35