Geen compensatie feestdagen roostervrije dag: verboden onderscheid op arbeidsduur

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!