Twee jaar corona: nu 1000 mensen volledig arbeidsongeschikt met uitkering

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Werknemers kunnen soms heel lang ziek blijven door een coronabesmetting. De impact op het leven van patiënten met het post-COVID-syndroom is soms zo groot, dat zij niet meer kunnen werken. Dat constateren verzekeringsartsen van UWV, die de arbeidsongeschikte werknemers na twee jaar ziekte in hun spreekkamer zien. Zij hebben nu 1239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. De meesten zijn daarna volledig arbeidsongeschikt verklaard en krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
personeelsnet
03-11-2022 12:57