Kostprijs 2023 tips & tricks

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Kostprijs 2023 tips & tricks De berekening van de kostprijzen voor het nieuwe jaar zorgen op menig (hoofd)kantoor weer voor de nodige stress. Maar (gelukkig) lijkt het voor 2023 mee te vallen. De premies voor de Sociale Zekerheid zullen in 2023 vrijwel niet veranderen vergeleken met die van 2022, mits de individuele premie Werkhervattingskas geen roet in het eten gooit en de definitieve premies niet afwijken van degene die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. De kosten van uitzendarbeid zullen echter wel stijgen, omdat de inlenersbeloning wordt uitgebreid met vaste eindejaarsuitkeringen, 13e maand en bijvoorbeeld kerstgratificaties wat leidt tot hogere kosten. Bovendien wijzigt de Basisregeling van StiPP van een vaste premie van 2,6% in een premie van 8% minus een uurfranchise.. Per saldo zal daardoor vanaf een uurloon van ongeveer € 11,- meer pensioenpremie betaald moeten worden dan nu het geval is. Bovendien stijgt het WML met 10% én worden alle loonschalen die daardoor onder het WML komen te liggen, ook automatisch verhoogd. Marcel Reijmers van FlexKnowledge neemt u mee in de berekeningen voor 2023. Publicatiedatum: 21 september 2022 Waar bestaat de kostprijs uit? De kostprijs bestaat uit een aantal elementen. Onderstaande lijst bevat de meest gangbare elementen. De looncomponenten Brutoloon Wachtdagcompensatie voor contracten met uitzendbeding Reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kortverzuim/bijzonder verlof Vakantiegeld Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO Aanvulling ziektewet van 70 naar 90% voor contracten met uitzendbeding Pensioenpremie Compensatie van de premie PAWW Afhankelijk van de contractvorm en/of fase Premie sociaal fonds Scholing Kosten voor leegloop en verzuim Werkgeverslasten Premie WAO/WIA Gedifferentieerde premie Whk Premie zorgverzekeringswet Premie werkloosheidswet Kosten voor de transitievergoeding Opslag voor kosten van de eigen organisatie Wij hebben bovenstaande elementen in een excel-document verwerkt, dat u als hulpmiddel kunt gebruiken. Als u de sheets invult, krijgt u een beeld van de voorcalculatorische of commerciële kostprijs. Welke kostprijzen zijn er? Er zijn eigenlijk twee ‘soorten’ kostprijsfactoren: de voorcalculatorische of commerciële kostprijsfactor en de nacalculatorische of ‘echte’ kostprijsfactor. Voorcalculatorische kostprijsfactor Dit is het getal waarmee het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd om de kostprijs te berekenen. Daarbovenop komt de bureaumarge om het tarief voor de klant te bepalen. Vaak worden kostprijsfactor en marge gecombineerd tot één getal en dat is dan de tarieffactor of de omrekenfactor. De hoogte van de voorcalculatorische kostprijsfactor is vrij arbitrair en kan op vele manieren worden samengesteld. Als over ‘de kostprijs’ wordt gesproken, wordt eigenlijk altijd deze variant bedoeld. Nacalculatorische marge Waar in de voorcalculatorische kostprijs voor elke kandidaat hetzelfde uitgangspunt wordt gehanteerd, worden in de nacalculatorische kostprijs individuele situaties berekend. Tijdens de verloning wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de franchise voor de pensioenregeling en ET-regeling. Deze nacalculatorische kostprijs kan dus per individu en per verloning anders zijn. De exacte waarde wordt bepaald in het verloningspakket. De voorcalculatorische kostprijs wordt vaak berekend op basis van een aantal aannames en houdt bijvoorbeeld geen rekening met pensioenfranchise en bijvoorbeeld toepassing van de ET-regeling. Daarom is er na de verloning een (meestal positief) verschil tussen deze en de ‘echte’ kostprijs. Dat is de verborgen marge. Hoe hoog die moet zijn, is een strategische keuze. In de praktijk is het zo dat naarmate overheadkosten van de organisatie hoger zijn, ook de commerciële kostprijs hoger is. Welke elementen zijn al bekend? Looncomponenten De minimumlonen voor 2023 zijn nog niet bekend, maar ze zullen met 10% stijgen. De reserveringspercentages zijn bekend. Vergeleken met 2022 stijgen ze licht, omdat er een feestdag meer is. Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO De pensioenpremie voor uitzendkrachten in fase A zal stijgen, omdat de vaste premie van 2,6% wordt vervangen door een premie van 8% met een uurfranchise. De Plusregeling verandert niet. De franchise en het maximum pensioengevend uurloon worden pas eind december bekend gemaakt. De praktijk leert echter dat beide stijgen en dat werkt kostprijsverlagend. De premies sociaal fonds is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk 0,2% worden. De kosten voor  duurzame inzetbaarheid (scholing) zijn onveranderd 1,02%. Beide premies hoeven voortaan alleen nog over de eerste 52 weken te worden betaald i.p.v. 78 weken. De kosten voor transitievergoeding, leegloop en verzuim zijn volledig organisatie-afhankelijk, die zult u dus zelf moeten bepalen. Dat geldt ook voor de kosten van het geboorteverlof (5 dagen doorbetaald verlof voor de vaders). Dit is niet specifiek in de kostprijs opgenomen, maar zeker als u veel gebruik maakt van het uitzendbeding, is de standaard voorziening van 0,6% per definitie niet genoeg. Werkgeverslasten De sectorale premies voor de werkhervattingskas zijn al gepubliceerd in de Staatscourant en daarom definitief. Dat geldt niet voor de premies voor WAO, WW, ZVW en Kinderopvang, daarvan zijn de voorlopige premies bekend gemaakt op Prinsjesdag. De premie Werkhervattingskas wordt op ondernemingsniveau door de Belastingdienst eind november / begin december meegedeeld. We hebben alle premies hier voor u bij elkaar verzameld. Kosten van de eigen organisatie Of en hoeveel u van deze kosten in de berekeningen wilt meenemen, is een strategische keuze. Wij zien steeds vaker dat deze kosten niet of nauwelijks worden meegenomen in de kostprijsberekening, omdat de inleners transparantie vragen op dit gebied en de door ons beschreven kostprijsberekening over de kosten van arbeid gaat. De kosten van de eigen organisatie dienen naar onze mening uit de marge betaald te worden. De berekeningen Met het Excel-document en de al bekende informatie en enkele aannames over uw eigen situatie kunt u een goede inschatting maken van de kostprijs voor 2023. Als u er met het standaard excel-document niet helemaal uitkomt, behoefte heeft aan een nauwkeuriger berekening of andere ondersteuning nodig heeft bij de kostprijsberekening, kunt u hiervoor contact opnemen met FlexKnowledge. Zodra alle kostprijselementen definitief zijn, hebben wij een geavanceerde tool beschikbaar om u hierbij te helpen. Dat is dus vanaf eind november/begin december. Ook zijn er dan versies waarin het pensioenfonds voor de Metalektro, voor de Metaal & Techniek, Transport of ABP in plaats van StiPP worden berekend. Bovendien kunt u ook de kostprijs in geld te berekenen én tariefberekeningen te maken. Ideaal voor het opstellen van offertes en bij tenders en aanbestedingen. Als u een van deze geavanceerde tools wilt bestellen, stuur ons dan een mailtje. De tarieven De meeste organisaties hebben in de Algemene Voorwaarden vastgelegd dat aanpassingen van de kostprijs en de lonen altijd worden doorberekend aan de inlener. Daarnaast moet u natuurlijk kritisch kijken naar het kostenniveau van uw eigen organisatie. Periodieken en loonsverhogingen voor uw eigen medewerkers, een huurverhoging van uw kantoren, stijging van de leasekosten van het wagenpark, u wilt het eigenlijk allemaal doorbelasten aan uw inleners. In hoeverre dat haalbaar is, kunt alleen uzelf bepalen. En daarom is het dus noodzakelijk snel inzicht te krijgen in de kosten voor 2023. Met dit artikel hopen wij u daarmee goed op weg te hebben geholpen! Alle wijzigingen voor 2023 op een rijtje Wil je in een paar uur worden bijgepraat over de kostprijs en alle wijzigingen die voor 2023 op stapel staan? Schrijf je dan in voor de seminars of webinars die FlexKnowledge ook dit jaar weer organiseert. Meer informatie en inschrijven kan op de website van FlexKnowledge. Auteur: Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge, september 2022 Bronnen: Miljoenennota en andere officiële stukken uwv-gedifferentieerde-premies-wga-en-ziektewet-2023.pdf Zie ook Kostprijs 2022 tips & tricks
flexnieuws
21-09-2022 09:16