Kostprijsseizoen begonnen met publicatie sectorale premie Whk

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Het kostprijsseizoen is begonnen: de sectorale premie Whk voor 2023 is gepubliceerd. Door Marcel Reijmers, FlexKnowledge Marcel Reijmers De sectorale premie Werkhervattingskas (Whk) is traditioneel de eerste premie die bekend wordt gemaakt voor het nieuwe jaar. Die is dan ook meteen al helemaal officieel. De overige premies worden op Prinsjesdag duidelijk, maar zijn dan nog voorlopig. In de maanden erna worden ze gepubliceerd in de Staatscourant en pas dan zijn ze definitief. Ik zet voor u de wijzigingen op een rij en analyseer ook de gevolgen voor de premie van middelgrote en grote werkgevers bij gelijkblijvende loonsom en schadelast. De Whk bestaat uit twee onderdelen: de premie WGA waarvan arbeidsongeschiktheid ná twee jaar Ziektewet wordt betaald en de ZW-flex, waarvan o.a. de uitkeringen worden betaald voor zieke werknemers zonder dienstverband. Voor de uitzendbranche zijn dat de uitzendkrachten die een contract hebben met uitzendbeding die ziek worden en de uitzendkrachten die een contract zonder uitzendbeding hadden en ziek waren op het moment dat dat contract afliep. In de volksmond de ‘ziek-uit-dienst-gevallen’. Belangrijkste wijzigingen De grenzen voor kleine, middelgrote en grote werkgevers zijn geïndexeerd. Iedere werkgever met een loonsom kleiner dan € 905.000,- een kleine werkgever. De grens van middelgrote naar grote werkgever op € 3.620.000,-. Dat betekent dat boven die loonsom de premie WHK volledig afhankelijk is van de eigen schadelast van de onderneming. Voor kleine werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven gaat de totale premie in 2023 naar beneden. Whk premie sector 52 Ook voor kleine werkgevers in sector 45 o.a. Payrollbedrijven daalt de totale premie. Whk premie sector 45 Voor middelgrote werkgevers wordt de Whk berekend uit een gewogen gemiddelde van de sectorale premie en de individuele schadelast. Naarmate de werkgever een grotere middelgrote werkgever wordt, gaat de individuele schadelast steeds zwaarder wegen in de premie. Voor grote werkgevers geldt er een minimale en een maximale premie. Dus ook als de schadelast 0 is, moet altijd de minimale premie worden betaald. Aan de andere kant: bij een enorme schadelast hoeft nooit meer dan de maximale premie betaald te worden. Een grote werkgever kan dus élk percentage binnen de minimale en maximale grenzen voor zijn kiezen krijgen. Ook hier goed nieuws voor de uitzenders: de maximale premie ZW-flex daalt van 10,39 naar 8,27%.   Effect op de Whk bij gelijkblijvende loonsommen schadelast Tot zover dus de hoofdlijnen. Maar wat is het effect voor je eigen Whk-premie? Helaas krijgen middelgrote en grote werkgevers pas eind november of begin december de beschikking Whk van de Belastingdienst. Maar om toch een eerste inschatting te geven van de premieontwikkeling, hebben we diverse berekeningen gemaakt met een hele handige tool die het UWV daarvoor al jaren op de website heeft staan: de Premiewijzer. FlexKnowledge maakt jaarlijks voor honderden uitleners kostprijsberekeningen en heeft dus goed inzicht in de ontwikkelingen van de Whk binnen de branche. Wij hebben een aantal situaties doorgerekend met de loonsommen en schadelast zoals die op de beschikking voor 2022 zijn gebruikt. Door de uitkomsten te vergelijken met de actuele beschikking, is het effect van de nu gepubliceerde sectorale premies en de nieuwe maximumpremies goed te zien. Op die manier zou je ook voor je eigen organisatie een eerste inschatting kunnen maken. Nog beter is het natuurlijk als je inzicht hebt in de werkelijke loonsom en de bijbehorende schadelast over 2021 voor de ZW-flex en de WGA. Dat is het geval bij veel Eigenrisicodragers. Als je die cijfers invoert, weet je wat je bij het UWV volgend jaar zou moeten betalen als je geen ERD zou zijn. En dat helpt je weer om te besluiten of je in 2023 ERD wil blijven of niet. Die keuze moet je vóór 1 oktober bekend maken bij de Belastingdienst. Sector 52, berekening o.b.v. identieke loonsommen en schadelast Conclusie Als we kijken naar bovenstaande tabel, dan lijken de grootste dalingen dus te verwachten bij de kleinere werkgevers. Uiteraard is deze analyse een hele grove, maar dat de Whk volgend jaar zowel voor kleine, middelgrote als grote werkgevers wat zal dalen, is duidelijk. Eén zwaluw maakt echter geen zomer, dus de boodschap blijft: beheers de instroom in de Ziektewet bij het UWV. Dat is de enige manier om je kostprijs te beheersen! Welke kant de totale kostprijs opgaat, weten we na Prinsjesdag, Uiteraard zullen we snel daarna de artikelen over de kostprijs bijwerken voor 2023! Is ERD aantrekkelijk? Als je overweegt eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden, moet je zeker het seminar bezoeken dat FlexKnowledge organiseert om je bij de keuze te helpen. Op de website vind je meer informatie. Marcel Reijmers , directeur FlexKnowledge Lees ook Kostprijsseizoen begonnen met publicatie sectorale premie Whk 2022
flexnieuws
07-09-2022 08:30