Recruitment meestal nog handwerk, maar ondoorzichtige algoritmes rukken op

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Het idee dat computers de recruitmentwereld volledig hebben overgenomen, strookt niet met de praktijk. Want de meeste handelingen in het werving- en selectieproces, worden nog steeds persoonlijk uitgevoerd door werkgevers, HR-professionals en recruiters. Maar bijna iedereen zet vacatures nu online en maakt daardoor vaak (onbewust) gebruik van algoritmes, waarvan de werking niet volledig bekend is. Dan kan het gebeuren dat werkgevers, vaak onbedoeld, de wet overtreden door de werking van het algoritme. Werkgevers moeten algoritmes eigenlijk vooraf controleren, maar dat is in de praktijk niet mogelijk. En zo gebeurt het, dat een vacature voor heftrukchauffeurs alleen bij mannen terecht komt, omdat het algoritme zichzelf heeft aangeleerd dat deze functie meestal door mannen wordt ingevuld en het dus effectiever is om vrouwen uit te sluiten.
personeelsnet
06-09-2022 10:03