Ontbinding op de cumulatiegrond

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van, primair, een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond), subsidiair, de ongeschiktheid van werknemer tot het verrichten van de bedongen werkzaamheden (d-grond), en meer subsidiair, een combinatie van omstandigheden genoemd in voornoemde gronden (i-grond), zodanig dat van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, oftewel de cumulatiegrond.6 september 2022Topic: Ontslag
hr praktijk
06-09-2022 11:23