Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas per 1 januari 2023 In de Staatscourant is het Besluit gedifferentieerde premie Whk 2023 gepubliceerd. Gemiddelde premieplichtig loon: € 36.200 Grens kleine/middelgrote werkgever: € 905.000 Grens middelgrote/grote werkgever: € 3.620.000 Sector 52 Voor de sector Uitzendbedrijven gelden de volgende premiepercentages: WGA 2,40% ZW 4,73 Alle sectorale premies Download de bijlage Bron: Staatscourant, 1 september 2022 Lees ook Kostprijsseizoen is begonnen met publicatie sectorale premie Whk 2023 Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022
flexnieuws
05-09-2022 09:03