Drie tips om hybride teams op de lange termijn effectief en creatief te laten samenwerken