Krijg grip op de financiële lasten als gevolg van langdurig ziekteverzuim

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Als werkgever draag je de zorg voor je medewerkers. Dit uit zich in diverse verplichtingen zoals het verstrekken van de benodigde informatie en kennis bij instroom, het faciliteren van opleidingsmogelijkheden en het verzorgen van de juiste begeleiding bij ziekte. Er zijn ook een grote financiële verplichtingen. Naast de vanzelfsprekende loonbetalingsplicht zijn er verschillende sociale lasten en premies af te dragen. Hiermee verzeker je je medewerkers tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid bijvoorbeeld. Wanneer je organisatie in volume toeneemt, groeien deze lasten met je mee. Toch zijn er mogelijkheden om op deze lasten te besparen. Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
hr praktijk
30-08-2022 14:07