Veel onwetendheid over omscholingsmogelijkheden naar techniek