Vier tips voor meer werknemersbetrokkenheid in de zorg in tijden van hybride werken

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Sinds 2020 zijn zorgverleners gewend geraakt aan het gebruik van digitale hulpmiddelen om zorg op afstand te verlenen. Dit geldt met name op het vlak van preventieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en de medische nazorg. Maar naarmate de overgang naar hybride manieren van werken zich in de hele zorgsector voortzet, rijzen er veel vragen over wat dit betekent voor de betrokkenheid van werknemers.
managers online
02-08-2022 06:47