Nu de rente stijgt, gaat premiepensioen eindelijk ook weer omhoog

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Eén op de zeven werknemers heeft een pensioen waarvoor de werkgever een vaste premie beschikbaar stelt. Door het pensioenakkoord zal het aantal beschikbare premiepensioenen toenemen, want dat wordt de standaard in Nederland. Zodra een  werknemer met pensioen gaat, koopt die dan straks met het opgebouwde premiebedrag een pensioenuitkering aan, die maandelijks wordt uitgekeerd. De afgelopen jaren viel het premiepensioen vaak tegen, omdat de rente zeer laag was. Maar nu de rente stijgt, ziet het er wat zonniger uit. Het nieuwe pensioen valt daardoor ook hoger uit.
personeelsnet
28-07-2022 15:42