Wetswijzigingen arbeidsvoorwaarden: Dit moet HR regelen vanaf 1 én 2 augustus 2022

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Op 1 augustus 2022 veranderen arbeidswetten die de positie van werknemers moeten verbeteren. Dankzij de EU, krijgen werknemers meer zekerheid en voorspelbaarder arbeidsvoorwaarden, ook in Nederland. Verplichte scholing moet de werkgever voortaan zelf betalen en telt ook altijd als werktijd. Verder mag de werknemer nevenwerkzaamheden uitvoeren, tenzij de werkgever daar objectiveerbare gronden tegen kan aandragen. Op 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof, ook dankzij een EU-brede richtlijn.
personeelsnet
18-07-2022 16:02