In geding brengen berichten aangaande mediation: no go

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
In een ontbindingsprocedure stelt werkgever dat de relatie tussen werkgever en werknemer ernstig en duurzaam is verstoord. Werkgever baseert dit op alleen haar stelling dat de relatie tussen partijen op 9 maart 2021, lopende een mediation, op slag is veranderd, zodat van haar in redelijkheid niet kan worden verlangd om de arbeidsovereenkomst met werknemer voort te zetten.18 juli 2022Topic: Ontslag
hr praktijk
18-07-2022 16:41