SCP: Werkgevers benutten nog niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers weten te behouden en voorkomen dat mensen uitvallen, maar ook dat zij kansen benutten om mensen die nu geen baan hebben aan het werk te helpen. Daarbij is meer nodig is dan goede betaling en arbeidsvoorwaarden. Verlagen van werkdruk, aanbieden van scholing en trainingen, bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en mogelijk maken van thuiswerken zijn voorbeelden van het beter benutten van het arbeidspotentieel in Nederland.11 juli 2022Topic: Werving & selectie
hr praktijk
11-07-2022 11:19