πŸ”’ Analyse payrollmarkt: payrollers zijn nu HR-dienstverleners

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
Β 
Payrollbedrijven hebben onder invloed van wet- en regelgeving een transformatie doorgemaakt. Traditionele payrollbedrijven zijn er niet of nauwelijks meer. Brisker Group, Staff capital groep en Β Repay HRM vertellen welke transformatie zij hebben doorgemaakt. Een analyse van de veranderde markt. Het bericht 🔒 Analyse payrollmarkt: payrollers zijn nu HR-dienstverleners verscheen eerst op Flexmarkt.
flexmarkt
12-06-2022 14:43