Schijnzelfstandigheid breed aanpakken

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Minister Karien van Gennip, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil schijnzelfstandigheid aanpakken in alle situaties. “Schijnzelfstandigheid is een misstand op de arbeidsmarkt, verdeeld over de gehele spreiding van inkomens.” Zij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen over de start en het effect van handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld. “Schijnzelfstandigheid is verdeeld over de gehele spreiding van inkomens. Het komt niet alleen voor bij economisch kwetsbaardere groepen of in enkele sectoren”, schrijft Van Gennip. Binnenkort hoofdlijnenbrief over arbeidsmarkt Deze maand komt minister Van Gennip met een hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt. Daarin wordt ook regelgeving voor zzp’ers, zoals de kwalificatie van de arbeidsrelatie en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, besproken. De hoofdlijnenbrief wordt tevens input voor een commissiedebat over zzp’ers. Bron: Rijksoverheid, 2 juni 2022, zie ook ZiPconomy
flexnieuws
09-06-2022 08:03