Ruim 4300 Oekraïners aan het werk

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Ruim 4300 werkgevers hebben een vluchteling uit Oekraïne in dienst genomen. Sinds 1 april 2022 hoeven werkgevers daarvoor geen tewerkstellingsvergunning meer aan te vragen, maar moeten dit wel melden bij UWV. De vluchtelingen hebben vooral werk gevonden via uitzendbureaus en in de land- en tuinbouw. In de regio’s Groot Amsterdam en Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan. 4300 in een maand In de eerste week van april kwamen er ruim 550 meldingen binnen, in de tweede week ruim 850 en in de derde week meer dan 1550. In de laatste week liep het aantal iets terug, toen waren het er 1350. Werkgevers nemen soms meerdere vluchtelingen in dienst. Veel via uitzendbureaus Vluchtelingen uit Oekraïne zijn aan het werk gegaan in de horeca, zakelijke dienstverlening en transport en logistiek. Zo’n 40% van de geregistreerde meldingen geven aan dat de vluchteling in dienst is getreden via een uitzendbureau, bijvoorbeeld als productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker. Ook vinden veel vluchtelingen werk in de land- en tuinbouw (11%), horeca (11%) en de zakelijke dienstverlening (9%). Andere sectoren zijn ict, marketing, consultancy, hulpverlening, gezondheidszorg en onderwijs. Vaak in Randstad De meeste vluchtelingen vinden in Groot Amsterdam (12%) een baan, vooral in de horeca en via uitzendbedrijven. Ook in Gouda, Leiden, Zoetermeer (11%) en Haaglanden (9%) en vinden veel vluchtelingen werk. Misstanden verkleinen De melding bij UWV moet het risico op misstanden signaleren en verkleinen. De werkgever moet minimaal twee werkdagen voor het ingaan van de werkzaamheden melding gedaan hebben bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne. Het niet naleven van de meldplicht is beboetbaar op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving hiervan. Inmiddels zijn er zo’n 48.000 vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland geregistreerd bij gemeenten. Dat betekent dat bijna 10% van hen werk heeft gevonden. Bron: UWV, 2 mei 2022
flexnieuws
03-05-2022 12:14