Milieuschade stijgt bij ongewijzigd beleid naar 68 miljard euro in 2030

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
De milieuschade die Nederland ieder jaar veroorzaakt, bedraagt op dit moment 55 miljard euro. Hierbij gaat het onder meer om de gevolgen van droogte en vroegtijdige sterfte als gevolg van luchtvervuiling in binnen- en buitenland. Hoewel deze schade in eigen land in de komende jaren door het klimaatbeleid beperkt zal stijgen of bij het volgen van Fitfor55-beleid zelfs daalt, importeert Nederland juist meer schade uit landen die minder milieuvriendelijk produceren.
managers online
03-05-2022 06:46