Goed idee: medewerkers vloerenbedrijf zelf aan de slag met duurzaamheid

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Omdat duurzaamheid niet alleen gaat over producten en hoe en waar deze geproduceerd worden, is vloerenbedrijf Uzin Utz onder de naam ‘U GROW’ een programma gestart voor álle medewerkers. Vaak ligt een idee ter verbetering of besparing ‘dicht bij huis’ zo is de gedachte. Het vloerenbedrijf heeft hierbij de overtuiging dat als er samengewerkt wordt door alle collega’s en duurzame ideeën gedeeld worden, er gemakkelijk kleine én grote stappen gemaakt kunnen worden om steeds duurzamer te werken en te leven.28 april 2022
hr praktijk
28-04-2022 17:04