De arbeidsmarkt in cijfers 2021

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Dit is de zevende keer dat De arbeidsmarkt in cijfers verschijnt. In deze editie staan de jaarcijfers van 2021 centraal, op basis van de gegevens die per begin april 2022 beschikbaar waren. Na de onstuimige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2020, het eerste coronajaar, was 2021 een jaar van herstel. De werkloosheid nam af, het aantal vacatures nam toe en in meerdere opzichten werden records gebroken op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.
cbs
28-04-2022 13:54