5 tips om reisgedrag van medewerkers duurzamer te maken

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Om werknemers bewust te maken van de mogelijkheid om minder, op andere manieren, schoner, of níet te gaan reizen met (onder andere) CO2-reductie als resultaat, is inzicht in gedrag nodig. Zodat passende alternatieven kunnen worden geboden. Hiertoe heeft de Rijksoverheid samen met werkgevers een overzicht met inzichten en een aantal tips opgesteld. Topic: Arbeidsvoorwaarden
hr praktijk
26-04-2022 10:34