Voorbeeld datagedreven vitaliteit en verzuimmanagement

Vitaliteit en verzuim staan bij veel organisaties hoog op de agenda. Het zijn twee aparte vraagstukken die wezenlijk van elkaar verschillen. Het ene gaat over gezond zijn, het andere over ziek zijn. Een van de bijlagen Praktische toepassingen van datagedreven HR in het boek HR Analytics laat zien hoe data kunnen helpen bij het kijken naar beide en het nemen van onderbouwde beslissingen erover. Dit artikel zoomt in op het vaststellen van het probleem. Topic: HR Analytics
hr praktijk
14-01-2022 10:23