Nieuwe editie boek ‘Als de werknemer verzuimt’

In het boek ‘Als de werknemer verzuimt’ wordt op een leesbare en praktische manier alle per 2022 actuele wet- en regelgeving behandeld rond het thema arbeid en verzuim: BW, ZW, WIA, WAO, Wajong, Wfsv en WVP (Wet Verbetering Poortwachter). Veel informatie, in heldere taal geschreven en zonder vakjargon. Het boek behandelt o.a. de volgende onderwerpen: • Arbeidsovereenkomsten, uitzend- en payrollovereenkomsten • Loondoorbetaling bij ziekteverzuim • Transitievergoeding en compensatie • Re-integratieverplichtingen (Wet verbetering poortwachter) • Vermijdbaar verzuim, de adequate verzuimaanpak • No-riskpolis • Werkgeverspremies en aan verzuim gerelateerde kosten • Alle subsidieregelingen en premiekortingen • Voor- en nadelen eigenrisicodragen ZW en WGA • Privacy en verzuim • Arbo en verzuimbeleid • Banenafspraak en quotumheffing • Lopende wetsvoorstellen in 2022 Het boek is te bestellen via: www.jcinteractive.nl/boeken-bestellen. Op deze site zijn de volledige inhoudsgave en een aantal inkijkpagina’s te vinden. Bron: auteurs Jaco Coster/Ben de Bruin, januari 2022
flexnieuws
14-01-2022 11:00