Nieuwsbrief Loonheffingen 2022, tweede uitgave

De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022’ gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. Zie ook de download met daarin de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2022. Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave In 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd: wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met 1 jaar wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten AOW-leeftijd in 2022 De volgende onderwerpen zijn aangepast: onderwerp 1 (Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022) In de laatste alinea is een verwijzing toegevoegd voor meer informatie en voor de handleiding ‘Gegevensaanlevering van uitbetaalde bedragen aan derden’. onderwerp 2 (Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)) Onder ‘Aangifte loonheffingen’ stond een fout in de informatie over de rubrieken in de aangifte. De juiste informatie staat nu bij 5.1. onderwerp 5 (Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen) 5.1 bevat een uitgebreidere uitleg over de nieuwe rubrieken in verband met de gedifferentieerde premie Aof. In 5.3, onder ‘Definitie arbeidsvoorwaardenbedrag’, is de 2e bullet geschrapt. De huidige werkwijze kan in ieder geval nog een jaar worden voortgezet. In 5.3 is een fout in voorbeeld 1 verbeterd. 5.4, 5.5, 5.6 en 5.7 zijn toegevoegd. Onderwerpen in de 1e uitgave renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022 gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders wijzigingen voor de aangifte loonheffingen Bron: Belastingsdienst Lees ook Rekenregels vanaf 1 januari 2022
flexnieuws
30-12-2021 12:59