Overgrote deel leidinggevenden staat open voor nieuwe baan