Werknemers betrekken bij het vormgeven van innovatieve plannen